Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken: Contact
Locatie Berkhouterweg Berkhouterweg 24
Locatie Lijndraaier
Postadres Berkhouterweg 24, 1624 NS Hoorn
E-mail Secretaris@vtvhoorn.nl
Informatie over tuinuitgifte Berkhouterweg tuinuitgifte.vho@gmail.com
Informatie over tuinuitgifte LijndraaierTuinuitgifte Lijndraaier